انتقادات و پیشنهادات

   
نام و نام خانوادگی :  
تلفن تماس :  
ایمیل :  
موضوع :  

میزان رضایت مندی :  
توضیحات :  
         

طراحی امنیتی و تکنیک‎های تولید آن

1-   شناسه های بیومتریک:
 با شناسه های بیومتریک قادر هستیم که مشخصه های زیستی شخص (آناتومیک یا فیزیالوژی) یا رفتاری را در کارت شناسایی شخصی به کار ببریم و به وسیلۀ اطلاعات مرجع ذخیره شده مورد مقایسه قرار دهیم. در گذشته، شناسۀ بیومتریکی که مورد استفاده قرار ¬می¬گرفت ، اثر انگشت بود. دیگر شناسه های بیومتریک که بیشتر استفاده می شود شامل؛ تصویر صورت، تصویر عنبیه و هندسه دست می باشد. شناسه های بیومتریک می تواند برای فرآیند بازشناسی مثل بازشناسی عنبیه و تصویر صورت مورد استفاده قرار گیرد. روش اندازه گیری شناسه های بیومتریک به نام بیومتریکس نام دارد.ادامه مطالب ....