انتقادات و پیشنهادات

   
نام و نام خانوادگی :  
تلفن تماس :  
ایمیل :  
موضوع :  

میزان رضایت مندی :  
توضیحات :  
         

برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند در محل برگزاری همایش های برج میلاد

همایش شهر هوشمند، زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری با مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نقش مستقیم شرکت ارتباطات زیرساخت و همکاری سایر دستگاه های اجرایی کشور فعال و برخوردار از شبکه های ارتباطی زیرساخت بعنوان ارائه کننده سرویس های هوشمند برگزار می شود.دبیر علمی همایش'شهر هوشمند با تاکید براینکه تاکنون سرمایه گذاری های قابل توجهی بصورت مجزا از طریق دستگاه های مختلف در ایجاد شبکه های زیرساخت ارتباطی صورت گرفته است، گفت: این سرمایه گذاری ها بایستی تجمیع و یک همگرایی ملی به منظور دستیابی به شهر هوشمند شکل گیرد.وی گفت: یک نمایشگاه جانبی نیز در ارتباط با همایش هوشمند به منظور تبادل نظرات برگزار خواهد شد تا کلیه سازمان ها، شرکت ها، صاحبنظران که در خصوص ایجاد شهر هوشمند ایده هایی دارند در همایش تخصصی که با حضور 1500 نفر از صاحبنظران برگزار خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.نخستین همایش زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند، روزهای 15 و 16 شهریور ماه سال جاری در محل مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود