انتقادات و پیشنهادات

   
نام و نام خانوادگی :  
تلفن تماس :  
ایمیل :  
موضوع :  

میزان رضایت مندی :  
توضیحات :  
         

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته 94 تهران بیست و دومین دوره

ساعت بازدید از نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی 9 الی 16 می باشد.
برگزارکننده نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته، بیست و دومین دوره
شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران برگزارکننده بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی می باشد.
ناظر سازمان نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته، بیست و دومین دوره سازمان توسعه و تجارت ايران انتخاب شد.