انتقادات و پیشنهادات

   
نام و نام خانوادگی :  
تلفن تماس :  
ایمیل :  
موضوع :  

میزان رضایت مندی :  
توضیحات :  
         

دانلود فایل ملی‎گرایی مصرف‎کننده - بخش اول

بخش اول

مقدمه


در تحقيقات بازاريابي بين‎الملل دربارة نگرش مصرف‎كنندگان به محصولات داخلي و خارجي و نحوه تصميم‎گيري آنها در مورد خريد، دو ديدگاه وجود دارد: يكي الگوي منطقي پردازش اطلاعات  مي باشد كه بيان مي‎كند مصرف كنندگان محصول مورد نياز خود را طي
يك فرايند عقلايي و تحت تأثير مؤلفه‎هاي شناختي ارزيابي و انتخاب مي‎كند ديگر الگوي عاطفي پردازش اطلاعات  است كه بيانگر انتخاب مصرف‎كنندگان تحت تأثيرعوامل عاطفي نيز قرار دارد. در زمينه انتخاب بين محصولات داخلي و خارجي، عوامل شناختي
مي‎تواند شامل كيفيت، قيمت، ميزان دسترسي، خدمات پس از فروش و يا موجود بودن قطعات يدكي محصولات داخلي باشد كه سبب گرايش به محصولات داخلي مي شود. اما عواملي مانند مخالفت هنجاري و اخلاقي با خريد محصولات خارجي به دليل حس علاقه و وفاداري به ميهن، از دسته عوامل عاطفي مي باشند كه ممكن است باعث ترجيح محصولات داخلي به خارجي شوند.

گرايش به مصرف كالاي داخلي كه اولين بار با عنوان "ملي‎گرايي مصرفي " به وسيله شيمپ، و شارما مطرح شد، مي‎تواند عوامل شناختي را نيز تحت تأثير خود قرار دهد. به عبارت ديگر باعث شود، مصرف‎كنندگان ملي‎گرا محصولات داخلي را از لحاظ جنبه‎هاي شناختي مطلوب‎تر از محصولات خارجي ارزيابي كنند و در مقايسه با مصرف‎كنندگان فاقد احساسات ملي‎گرايانه به خريد بيشتر محصولات داخلي روي آورند.

شارما و ديگران، ملي‎گرايي مصرفي را به عنوان حوزه تخصصي از ملي‎گرايي، براي مطالعه"رفتار مصرف كننده با كاركردهاي بازاريابي" تدوين كردند. ملي‎گرايي مصرفي به عنوان تنها شكل اقتصادي ملي‎گرايي در نظر گرفته شده است كه احساسات مصرف كنندگان درباره نادرست بودن و در واقع غيراخلاقي بودن خريد محصولات خارجي را بيان مي‎كند.

در كشور ما، حمايت از توليد و مصرف كالاهاي داخلي همواره در اولويت سياست‎گذاري‎هاي اقتصادي و بازرگاني قرار داشته است و يكي از شيوه‎هاي معمول در زمينه تشويق مصرف كالاهاي داخلي، بهره‎گيري و تهييج احساسات وطن‎پرستانه و سوق دادن اين احساسات به مصرف كالاهاي داخلي مي‎باشد. اما علي‎رغم تأكيد زياد بر نقش احساسات ملي‎گرايانه در مصرف كالاهاي داخلي و ظاهراً برنامه‎ريزي‎ها و تبليغات انجام شده در اين زمينه بر اساس شواهد و قراين غير علمي بوده است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها تحقيقات زيادي در زمينه نقش احساسات ملي گرايانه در خريد و مصرف محصولات داخلي، پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم و سنجش اين گرايشات به صورت كمي و علمي انجام پذيرفته است.

در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به سؤال هاي ذيل مي باشيم:
1.    ملي‎گرايي مصرفي بر ارزيابي ويژگي‎هاي كالاهاي داخلي و خارجي چه تأثيري دارد؟
2.    مصرف كنندگان با گرايش بالاي ملي گرايي مصرفي محصولات داخلی را در مقايسه با محصولات خارجي چگونه ارزيابي مي‎كنند و ارزيابي آنها در مقايسه با مصرف‎كنندگان فاقد اين گرايش چگونه است؟
3.     مصرف كنندگان ایرانی مايل به واردات از چه كشورهايي هستند، و در صورت وجود كالاهاي خارجي با شرايط و ويژگي يكسان، كالاهاي كدام كشور ها را بيشتر ترجيح خواهند داد؟

دانلود فایل ملی‎گرایی